AEL

Benvolgut company/a:

Et comuniquem la convocatòria d’eleccions a la junta directiva de la nostra entitat.

De fet, les eleccions ja s’haurien d’haver realitzat fa temps, però això no ha estat possible degut a que estava en tràmit la modificació dels estatuts per adaptar-los a la legislació vigent. Ara que els estatuts ja han estat aprovats, ja es poden realitzar les eleccions.

Llocs i càrrecs a cobrir: Les possibles candidatures  han de ser d’un mínim de 4 persones i d’un màxim de 21. El càrrecs a cobrir són el de president, un o més vicepresidents, secretari, tresorer i els vocals que es creguin oportuns.

Requisits per a ser candidat i/o elector: Ser majors d’edat i ser socis amb la quota al corrent de pagament.

Requisits per a la presentació de candidatures: Les candidatures han d’incloure els noms i cognoms dels candidats, amb el seu DNI, encapçalades pel candidat a president.

Calendari electoral proposat(a ser confirmat per la junta de la mesa electoral quan estigui constituïda):

  • Sorteig per designació de la junta de la mesa electoral i aprobació del cens electoral: Dia 20-10-2012, a les 6 de la tarda, al nostre local de c/Doctor Cisneros 4, 2on pis.
  • Termini de presentació de candidatures i proclamació de les mateixes. Dia17-11-2012.
  • Termini per al·legacions respecte de les candidatures: Dia 24-11-2012.
  • Eleccions, excepte en el cas de que hi hagi menys de dues candidatures: Dia 1-12-2012, al nostre local de c/Doctor Cisneros 4, 2on pis..

D’acord amb el que es diu més amunt, et convoquem el dissabte dia 20-10-2012 a les 6 de la tarda al nostre local del c/Doctor Cisneros 4, 2on pis, pel sorteig per designació de la junta de la mesa electoral i aprovació del cens electoral. Els llocs a cobrir en la mesa són 3 membres i 3 suplents.

Els membres de l’actual junta aprofitem per acomiadar-nos. Fins aquest moment ho hem mirat de fer el millor que hem pogut en funció del nostre temps i capacitats. Però estem segurs que el nostre estil i resultats poden ser millorats; en la nostra entitat hi ha membres amb il·lusió, idees, empenta i capacitats, que la poden tirar endavant i fer-la créixer amb nous projectes i horitzons. És per això que l’actual junta, en el moment de despedir-se de tots vosaltres, us anima a la presentació de candidatures per aquestes eleccions.

 

Salutacions excursionistes i poblatanes