Espera...
0%

Enquesta sobre el portal Lillet.cat

Total d'elements en l'enquesta : 11

Resultats
Número d'elements en aquesta consulta:19
Total d'entrades a l'enquesta:19
Percentatge del total:100.00%
   
Resum del camp per E1P1
Valora de l'1 al 5 el web de notícies del portal Lillet.cat
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 1 5.26% 5.26%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 15.79% 15.79%
4 (4) 4 21.05%  
5 (5) 6 31.58% 52.63%
Suma (Respostes)14100.00%100.00%
Nombre d'opcions14100.00% 
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 5 26.32%  
Mitjana aritmètica  4 
Desviació estàndard 1.18 

   
Resum del camp per E1P2(SQ001)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Lillet.net (xarxa guifi.net)]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 6.25%
2 (2) 1 6.25%  
3 (3) 2 12.50% 12.50%
4 (4) 3 18.75%  
5 (5) 3 18.75% 37.50%
Suma (Respostes)9100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 3 15.79%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  3.89 
Desviació estàndard 1.05 

   
Resum del camp per E1P2(SQ002)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Galeria Lillet.cat (galeria de fotos)]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 11.76% 11.76%
4 (4) 3 17.65%  
5 (5) 5 29.41% 47.06%
Suma (Respostes)10100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 2 10.53%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.3 
Desviació estàndard 0.82 

   
Resum del camp per E1P2(SQ003)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[La Vall de Lillet en imatges]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 11.11% 11.11%
4 (4) 3 16.67%  
5 (5) 6 33.33% 50.00%
Suma (Respostes)11100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 1 5.26%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.36 
Desviació estàndard 0.81 

   
Resum del camp per E1P2(SQ004)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Webcams de la Vall de Lillet]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 5.56%
2 (2) 1 5.56%  
3 (3) 1 5.56% 5.56%
4 (4) 1 5.56%  
5 (5) 8 44.44% 50.00%
Suma (Respostes)11100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 1 5.26%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.45 
Desviació estàndard 1.04 

   
Resum del camp per E1P2(SQ009)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Enquestes Lillet.cat (aquest web)]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 5.88%
2 (2) 1 5.88%  
3 (3) 2 11.76% 11.76%
4 (4) 2 11.76%  
5 (5) 5 29.41% 41.18%
Suma (Respostes)10100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 2 10.53%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.1 
Desviació estàndard 1.1 

   
Resum del camp per E1P2(SQ005)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[El Temps a la Pobla de Lillet - Espai cedit]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 5.88%
2 (2) 1 5.88%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 5.88%  
5 (5) 8 47.06% 52.94%
Suma (Respostes)10100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 2 10.53%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.6 
Desviació estàndard 0.97 

   
Resum del camp per E1P2(SQ007)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Associació Excursionista Lillet - Espai cedit]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 6.25% 6.25%
4 (4) 4 25.00%  
5 (5) 4 25.00% 50.00%
Suma (Respostes)9100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 3 15.79%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  4.33 
Desviació estàndard 0.71 

   
Resum del camp per E1P2(SQ006)
Valora de l'1 al 5 els següents webs relacionats amb Lillet.cat
[Associació de Pessebristes de la Pobla de Lillet - Espai cedit]
Resposta Comptar Percentatge Suma
1 (1) 0 0.00% 6.25%
2 (2) 1 6.25%  
3 (3) 1 6.25% 6.25%
4 (4) 5 31.25%  
5 (5) 2 12.50% 43.75%
Suma (Respostes)9100.00%100.00%
Nombre d'opcions12100.00% 
NS/NC 3 15.79%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  
Mitjana aritmètica  3.89 
Desviació estàndard 0.93 

Resum del camp per E1P3
Valores positivament la tasca que es fà a Lillet.cat en relació al municipi de la Pobla de Lillet?
Resposta Comptar Percentatge
Sí (Y) 11 57.89%  
No (N) 0 0.00%  
NS/NC 1 5.26%  
No completat o no mostrat 7 36.84%  

Resum del camp per E1P4
Cada quan visites el portal Lillet.cat?
Resposta Comptar Percentatge
Cada dia (A1) 5 26.32%  
2 dies a la setmana (A2) 2 10.53%  
1 cop per setmana (A3) 2 10.53%  
Cada 15 dies (A4) 1 5.26%  
1 cop al mes (A5) 0 0.00%  
Menys d'1 cop al mes (A6) 1 5.26%  
Gairebé mai (A7) 0 0.00%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 8 42.11%  

Resum del camp per E1P5
Sexe?
Resposta Comptar Percentatge
Dona (F) 2 10.53%  
Home (M) 9 47.37%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 8 42.11%  

Resum del camp per E1P6
On vius?
Resposta Comptar Percentatge
Visc a la Pobla de Lillet (A1) 4 21.05%  
Visc a la Pobla de Lillet els caps de setmana i vacances (A2) 4 21.05%  
Visc fora, però vinc de tant en tant (A3) 3 15.79%  
Visc fora. (A4) 0 0.00%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 8 42.11%  

Resum del camp per E1P7
I per acabar, en quina franja d'edat estàs?
Resposta Comptar Percentatge
De 0 a 9 anys (A1) 0 0.00%  
De 10 a 19 anys (A2) 1 5.26%  
De 20 a 29 anys (A3) 0 0.00%  
De 30 a 39 anys (A4) 5 26.32%  
De 40 a 49 anys (A5) 2 10.53%  
De 50 a 59 anys (A6) 2 10.53%  
De 60 a 69 anys (A7) 1 5.26%  
De 70 a 79 anys (A8) 0 0.00%  
De 80 a 89 anys (A9) 0 0.00%  
De 90 a 99 anys (A10) 0 0.00%  
De 100 o més anys (A11) 0 0.00%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 8 42.11%