Col·laborar aportant una imatge

DADES PERSONALS REFERENTS A L'AUTOR:

El teu nom i cognom (obligatori), informació a peu de foto.

El teu email de contacte (obligatori), exclusiu per contactar amb tu.

INFORMACIÓ DE LA FOTOGRAFIA:

Nom del lloc, edifici, monument, paratge... (obligatori)

Data que és va fer la foto:

Afegir la imatge: (obligatori) *

* Mida maxima 8Mb (recomanat menys de 2Mb). Formats: JPG i PNG. La pots enviar en format original i reduirem l'amplada d'imatge entre 2000 i 1600 pixels (si és massa petita no la penjarem).

És recomanable que les fotografies portin una marca d'aigua amb el nom o logo de l'autor, si no en tens o no saps com posar-li ho podem fer nosaltres.
Afegiu una marca d'aigua amb el meu nom. Gràcies.

Clicant el botó Enviar acepto els següents Drets d'autor.

Comentari adicional, dubtes, consells, etc...

[recaptcha]