Pont de la Petita 001

Autor: Jordi Boixader – Febrer de 2015