Pont de la Petita 002

Autor: Jordi Boixader – Febrer de 2015