Pont de la Petita 003

Autor: Jordi Boixader – Febrer de 2015