Ple núm. 30 – Extraordinari

📢 El Ple Extraordinari d’avui ha quedat desconvocat. ❌

Aquest dijous dia 16 de maig, a les 20.00 hores tenim Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Podeu descarregar-vos la convocatòria i l’ordre del dia.

A) Part resolutiva

 1. Expedient 59/2017. Aprovació del pla d’ordenació urbanística
  municipal.PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL

Ple núm. 29 – Ordinari

Aquest dijous dia 4 d’abril, a les 19.30 hores tenim Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Podeu descarregar-vos la convocatòria i l’ordre del dia.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Constitució de l’agrupació dels municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de
  Cerdanyola pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
  intervenció
 3. Aprovació pròrroga conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
  Famílies i l’OOAA Fundació Residència d’Avis de La Pobla de Lillet.
 4. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits -modificació de crèdits 2-2019

B) Activitat de control

 1. Donar compte de l’aprovació de la liquidació 2018
 2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

C) Precs i preguntes

El Ple municipal és un acte obert al poble.

Ple a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ple a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet

Ple núm. 28 – Ordinari

Aquest dijous dia 14 de febrer, a les 19.30 hores tenim Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Podeu descarregar-vos la convocatòria i l’ordre del dia.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Canvi règim sessions Plens
 3. Increment de les retribucions del personal al servei de la corporació,
  corresponent a l’exercici 2019
 4. Expedient 4/2019. Elecció del Jutge/essa de Pau Titular i Substitut
 5. Expedient 333/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost

B) Activitat de control

 1. Donar compte acords Junta Govern Local
 2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

C) Precs i preguntes

El Ple municipal és un acte obert al poble.

Ple a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ple a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet

Ple núm. 26 – Extraordinari

Aquest dijouss dia 25 d’octubre, a les 19.30 hores tenim Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Podeu descarregar-vos la convocatòria i l’ordre del dia.

Motiu: “ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’ACABAMENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV-2 – FASE 3”.

El Ple municipal és un acte obert al poble.

Ple a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ple a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet