Del 25 de juny a l’11 de setembre,

Obert cada dia, de 10 a 14 h. i de 15:15 a 18:30 h.

Última entrada 30 minuts abans del tancament.