Representació els dies:

25 de desembre de 2017

6 de gener de 2018

http://www.pessebrelillet.cat/