Drets d’autor

cropped-Logo-LaValldeLillet-512-Transparent.png

Totes les imatges mostrades en aquest web son propietat dels seus autors. Aquests autors compten amb tots els drets atorgats per la llei de propietat intel·lectual. Pots compartir i fer servir les imatges respectant sempre el nom del seu autor i els seus drets.

Lillet.cat es reserva el dret de modificar aquests drets d’autor per millorar les condicions. Estem oberts a les vostres suggerències i aportacions, les podeu fer al Formulari de contacte.